+381 11 2882 720 | +381 11 2880 163 intermgm@eunet.rs

  AKCIJA

  PODACI O FIRMI
  PUN NAZIV FIRME: “INTER-MOB” D.O.O.
  MESTO: BEOGRAD
  ULICA I BROJ: USTANIČKA 194
  BROJ TELEFONA: 288-0163 / 1288-2720
  FAX: 3471-808
  EMAIL: intermgm@eunet.rs
  PIB: 100005789
  MATIČNI BROJ: 06197736
  ŠIFRA DELATNOSTI: 4690
  TEKUĆI RAČUNI: 285-0024077240001-53 SBERBANK
  205-200355-35 KOMERCIJALNA BANKA
  Back to Top